Bez fotografowania, bez gór, lasów, jezior i pól żyć się po prostu nie da. Gdy nadchodzi Ta pora, zakładam buty, plecak i w drogę...

blog i zbiór fotografii

Kubiak Waldemar, Agata, Barbara

Wybrane zdjęcia