Bez fotografowania, bez gór, lasów, jezior i pól żyć się po prostu nie da. Gdy nadchodzi Ta pora, zakładam buty, plecak i w drogę...

blog i zbiór fotografii

trekking, backpacking, hiking, turystyka kulturowa, krajoznawstwo, turystyka piesza górska i nizinna —
wszystko to z aparatem w plecaku

Kubiak Waldemar, Agata, Barbara

Wybrane zdjęcia