Góry Kamienne

Jeleniec — Góry Kamienne
fot. Waldemar Kubiak